Sportmassage

Voor er een massage wordt gegeven, vindt er eerst een intake plaats. Bij deze intake worden eerst de persoonlijke gegevens van de cliënt genoteerd. En door middel van een anamnese wordt de lichamelijke gesteldheid van de cliënt in kaart gebracht. Er wordt een klein onderzoek gedaan, de voorgeschiedenis wordt besproken en de relevante omstandigheden worden bekeken. Het doel hiervan is om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van de cliënt en om contra-indicaties uit te sluiten.

Wat is een sportmassage?
Een sportmassage is het toepassen van een complex aan handgrepen, op een ontbloot en ontspannen lichaamsdeel van een gezonde sportbeoefenaar met het doel om diens lichamelijke conditie te verbeteren, te bestendigen en/of eventuele nadelige gevolgen van die sport weg te nemen of deze zo min mogelijk te doen voelen.
Dit is een vorm van massage om sporters voor te bereiden op een te leveren prestatie, of om sporters te masseren na een geleverde prestatie.

Massage is veel meer dan olie op iemands huid smeren en om allerlei handgrepen toe te passen. De essentie van het masseren is het contact van de masseur met zijn cliënt.
Naast het technisch goed kunnen handelen, dienst de masseur een goede luisteraar en een attente waarnemer te zijn. Elke informatie van de sporter kan nuttig zijn voor zijn begeleiding. De dosering van de massage moet worden aangepast aan de behoefte van de sporter.